Qué són les TIC

I en qué poden ajudar-te.

Tecnologies de la informació i la comunicació

Les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) son un conjunt de tecnologies desenvolupades per a poder realitzar una comunicació més eficient a l’entorn digital.

Gràcies a les TIC podem accedir a la informació de manera gairebé immediata des de qualsevol dispositiu mòbil.

Per la meva formació, tinc la certificació ACTIC III (nivell avançat) pel que us puc ajudar de manera molt eficient a l’hora de trobar una solució en aquest camp.

Qué et puc oferir

Classes personalitzades en diverses matèries

Word

Realitzar qualsevol document amb el processador de textos i treballar-lo desde un simple escrit fins un informe amb dades vinculades (gràfics, correspondència...)

excel

Excel

Realitzar qualsevol full de càlcul i adaptar-lo al dia a dia. (Control de despeses, estadístiques, fulls vinculats...)

classroom

Clases informàtica

Classes d'informàtica adaptades a les vostres necessitats. Classes per a nens i per a adults.